De uitfasering van de MMBS’s

Met de komst van de kentekening van landbouwvoertuigen wordt tevens gebruik gemaakt om de motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS) uit te faseren. Gelijkertijd wordt een nieuwe voertuigcategorie geïntroduceerd: mobiele machines (MM).

De voertuigcategorie MMBS omvat veel verschillende soorten voertuigen. Voorbeelden van voertuigen die nu worden aangemerkt als MMBS’en zijn hakselaars, bietenrooiers, verreikers en graafmachines. Ook landbouwvoertuigen kunnen onder de definitie van MMBS vallen. Aan het uiterlijk van het voertuig is namelijk niet altijd te zien welke voertuigcategorie het betreft. Wanneer een voertuig echter als een MMBS is geregistreerd, kan het niet meer worden aangemerkt als een voertuig binnen de categorie landbouw- en bosbouw-trekkers en vice versa. 

Er wordt echter veel misbruik van de voertuigcategorie MMBS gemaakt. Zo worden veel personenauto’s en bedrijfsauto’s “teruggekeurd” naar een voertuig van de categorie MMBS. Ook vallen wegtreintjes voor personenvervoer en golfkarretjes onder deze categorie, terwijl die gezien hun constructie en gebruik eigenlijk niet in deze categorie thuishoren.

Als vervanging van de categorie MMBS introduceert de Tweede Kamer de nieuwe categorie mobiele machines (MM). De definitie van mobiele machine is: een motorvoertuig dat speciaal is ontworpen en gebouwd voor het uitvoeren van werkzaamheden en niet is bedoeld voor personen- of goederen-vervoer over de weg. In de categorie MM vallen dus voertuigen die voor bepaalde werkzaam-heden zijn gemaakt en niet zijn bedoeld voor personen- of goederen-vervoer, zoals de eerdergenoemde hakselaars, bietenrooiers, verreikers en graafmachines. Dit geldt niet voor de andere genoemde voorbeelden van voertuigen (teruggekeurde auto’s, wegtreintjes en golfkarretjes); die kunnen dus niet als MM worden toegelaten. Om te kunnen worden toegelaten tot de openbare weg moeten die voertuigen voldoen aan de geldende eisen en verplichtingen voor één van de andere bestaande voertuigcategorieën. 

1 reactie

  1. Sjoerd Van Gilst

    Ik wil een MMBS T5 op kenteken zetten.
    Maar ik hoorde dat MMBS T5 onder categorie bosbouw valt waar moed ik hem op zetten. En welke snelheid moed hij staan.

    Vriendelijke groeten Sjoerd van Gilst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.