Wetsvoorstel kentekenregistratie landbouwvoertuigen

Er is in de media al veel over geschreven en ook in de landelijke politiek is het al een aantal keer aan bod gekomen: de invoer van een kentekenplicht op landbouwvoertuigen.

In het wetsvoorstel dat de regering naar de tweede kamer heeft gestuurd, wordt een registratie van snelheidsverhoging van (land)bouwvoertuigen aanbevolen. De maximumsnelheid op (land)bouwvoertuigen gaat van 25 naar 40 km/u en voertuigen die harder dan 25 km/u kunnen rijden, moeten in het nieuwe voorstel een kentekenplaat voeren.

Registratie en kentekening

Mocht het wetsvoorstel in de tweede en eerste kamer worden aangenomen, dan wordt er gestart met een registratieplicht voor alle bestaande LRV’s. Hierbij worden alle bestaande voertuigen die voldoen aan de criteria inclusief benodigde technische voertuiggegevens en houder/eigenaar geregistreerd door de RDW. De registratie moet plaatsvinden binnen een periode van een jaar.

Na de registratie komt er een kentekenplicht. Deze geldt bij ingang van de wet per direct voor nieuwe voertuigen. Voor bestaande voertuigen zal een overgangsperiode gelden.

APK-plicht

Naast de kentekentregistratie is er voor landbouwtrekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u een APK-plicht. Voor de volgende voertuigen geldt deze verplichting niet:
• MMBS’en,
• MM’s
• Getrokken materieel
• Snelle landbouwtrekkers die hoofdzakelijk voor land- en bosbouwwerkzaamheden worden ingezet op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt. Deze uitzondering geldt voor agrariërs die hun snelle tractor uitsluitend voor het eigen bedrijf inzetten.

Benieuwd welke landbouwvoertuigen onder de nieuwe wetgeving vallen?