Welke landbouwvoertuigen krijgen een kenteken?

Land- of bosbouwtrekkers

Voertuigcategorie: T

Mobiele machines

Voertuigcategorie: MM

Land- of bosbouw-aanhangwagens

Voertuigcategorie: R

MMBS'en

Voertuigcategorie: MMBS

Land- of bosbouwtrekkers en bijbehorende verplichtingen

Land- of bosbouwtrekkers Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Land- of bosbouwtrekkers (>40km/u)
Bestaand & nieuw
Geldt voor voertuig op wielen en afhankelijk van gebruik. Zie APK-plicht onderaan de pagina.
Ja
Ja
n.v.t.
Land- of bosbouwtrekkers (≤40 km/u en >25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Vanaf 1 januari 2025 verplicht. Of eerder bij een ontheffing of als men harder wilt rijden dan 25 km/u.
n.v.t.
Nieuw
Nee
Ja
Ja
n.v.t.
Land- of bosbouwtrekkers (≤25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Verplicht vanaf 1 januari 2025
n.v.t.
Nieuw
Nee
Ja
Ja
n.v.t.

Mobiele machines en bijbehorende verplichtingen.

Mobiele machines Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Mobiele machines
Bestaand
Categorie bestaat niet voor bestaande voertuigen
Nieuw
Nee
Ja
Ja
n.v.t.

Land- of bosbouwaanhangwagens en bijbehorende verplichtingen

Land- of bosbouwaanhangwagens Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Aanhangwagens (>25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Verplicht vanaf 1 januari 2025. Of eerder bij een ontheffing of als men harder wilt rijden dan 25 km/u.
Nee
Nieuw
Nee
Ja
Ja
N.v.t.
Aanhangwagens (≤25km/u)
Bestaand
Nee
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Ja
Nieuw
Nee
Ja
Ja
N.v.t.

Verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken en bijbehorende verplichtingen

Verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (>25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Vanaf 1 januari 2025 verplicht. Of eerder bij een ontheffing of als er harder mee wordt gereden dan 25 km/h.
Ja, als plaat LBT niet zichtbaar is
Nieuw
Nee
Ja
Ja
N.v.t.
Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (<25km/u)
Bestaand
Nee
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Ja
Nieuw
Nee
Ja
Ja
N.v.t.

MMBS'en en bijbehorende verplichtingen

MMBS'en Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
MMBS’en
Bestaand
Nee
Ja
Verplicht vanaf 1 januari 2025. Of eerder bij een ontheffing of als men harder wil rijden dan 25 km/u
n.v.t.
Nieuw
Categorie bestaat niet voor nieuwe voertuigen

Registratieplicht

De registratieplicht is er voor alle trekkers (oud of nieuw), mobiele machines, en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen. Voor voertuigen die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021 kunnen vanaf 1 januari t/m 31 december 2021 via de website van de RDW worden geregistreerd. De volgende gegevens zijn nodig:

 • VIN, uniek voertuigidentificatienummer;
 • Merk;
 • Type (indien bekend);
 • Handelsbenaming;
 • Europese voertuigcategorie;
 • Nationale voertuigsoort (indien MMBS);
 • Bouwjaar (voor mogelijke afgifte van historische kentekenplaten);
 • Maximumconstructiesnelheid;
 • Brandstof (maximaal twee);
 • Vermelding of het voertuig voorzien is van een grensverkeerkenteken.

Voertuigen die in gebruik worden genomen na 31 december 2020 moeten voor de eerste registratie beoordeeld worden bij de RDW keuringsstations of er komt iemand van de RDW op locatie.

Kentekenplaatplicht

De kentekenplaatplicht geldt voor:

 • Tot 1-1-2025 voor bestaande geregistreerde trekkers, mobiele machines, MMBS’en, land- en bosbouwaanhangwagens en getrokken verwisselbare uitrustingsstukken als ze harder rijden dan 25 km/u (mits toegestaan);
 • Vanaf 1-1-2025 voor alle bestaande geregistreerde trekkers, mobiele machines, MMBS’en, land- en bosbouwaanhangwagens en getrokken verwisselbare uitrustingsstukken (ongeacht snelheid);
 • Nieuwe trekkers, mobiele machines, MMBS’en, land- en bosbouwaanhangwagens en getrokken verwisselbare uitrustingsstukken waarvoor de registratieplicht geldt.
 • Nieuwe trekkers en aanhangwagens;
 • Landbouwvoertuigen met ontheffing voor openbare weg vanwege afwijkende afmeting of gewicht;
 • Getrokken voertuig zonder registratieplicht moet witte kentekenplaat voeren van 1 van de trekkers van het bedrijf.
 • APK-plichtige voertuigen

APK-plicht

De verplichte APK geldt voor land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/h.

Uitzondering op de APK-plicht ligt bij het gebruik van het voertuig. Land- of bosbouwtrekkers zijn uitgezonderd van de APK-plicht als ze: worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden en als ze hoofdzakelijk gebruikmaken van het terrein waar deze activiteiten plaatvinden, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal voertuig groepen die uitgezonderd zijn voor de nieuwe wetgeving. De belangrijkste groepen landbouwvoertuigen die uitgezonderd worden, zijn:

 • MMBS’en en MM’s die niet breder zijn dan 130 centimeter en bedoeld zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden, of hondenpoep verzamelen (en geen trekvoorziening voor andere voertuigen hebben). Heftrucks die niet breder zijn dan 130 centimeter vallen hier ook onder (indien er geen voertuigen getrokken worden), alsmede bepaalde ‘fruittreintjes’ die niet breder zijn dan 130 centimeter;
 • Landbouwvoertuigen en mobiele machines met een maximum constructiesnelheid van ten hoogste 6 km/u;
 • Meeneemheftrucks;
 • Fruittreintjes (jaarlijks tussen 1 juli t/m 30 november);
 • Eén-assige motorrijtuigen;
 • Asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen, die in het kader van onderhoud en aanleg van wegen worden gebruikt.

Registratieplicht

Kentekenplicht

Jouw landbouwvoertuig is heeft een registratie- en kentekenplicht. Je leest op de volgende pagina welke stappen je dient te nemen:

Registratieplicht

Kentekenplicht

x

In jouw geval is alleen STAP 1 verplicht van het stappenplan op de volgende pagina:

Registratieplicht

Kentekenplicht

x

x

Je hoeft verder geen actie te ondernemen! Jouw landbouwvoertuig is uitgezonderd voor de nieuwe wetgeving.