Welke landbouwvoertuigen krijgen een kenteken?

Wanneer de nieuwe wetgeving definitief is ingevoerd, geldt er een goedkeurings- en kentekenproces voor:

Landbouw- of bosbouwtrekkers

Voertuigcategorie: T

Mobiele machines

Voertuigcategorie: MM

Landbouw- of bosbouwaanhangers

Voertuigcategorie: R

MMBS'en

Voertuigcategorie: MMBS

Landbouw- of bosbouwtrekkers en bijbehorende verplichtingen

Landbouw- of bosbouwtrekkers Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Landbouw- of bosbouw-trekkers (>40km/u)
Bestaand & nieuw

Content

Ja
Ja
Ja
Landbouw- of bosbouw-trekkers (≤40 km/u en >25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Ja, als men harder wil rijden dan 25 km/u
n.v.t.
Nieuw
Ja
Landbouw- of bosbouw-trekkers (≤25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Nee
n.v.t.
Nieuw
Ja

Mobiele machines en bijbehorende verplichtingen

Mobiele machines Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Mobiele machines
Bestaand
Categorie bestaat niet voor bestaande voertuigen
Nieuw
Nee
Ja
Ja
n.v.t.

Landbouw- of bosbouwaanhangers en bijbehorende verplichtingen

Landbouw- of bosbouwaanhangers Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Aanhang-wagens (>25km/u)
Bestaand
Nee
Ja
Ja, als men harder wil rijden dan 25 km/u
Ja, als plaat trekker niet zichtbaar is
Nieuw
Ja
n.v.t.
Aanhang-wagens (≤25km/u)
Bestaand
Nee
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Nee, tenzij voor het voertuig een ontheffing nodig is
Ja, als plaat trekker niet zichtbaar is
Nieuw
Ja
Ja
n.v.t.

Verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken en bijbehorende verplichtingen

Verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
Verwisselbare gedragen uitrustings-stukken
Bestaand & nieuw
Nee
Nee
Nee
Ja, als plaat LBT niet zichtbaar is

MMBS'en en bijbehorende verplichtingen

MMBS'en Bestaand/nieuw Verplichtingen
APK
Registratie
Kentekenplaat
Witte volgplaat
MMBS’en
Bestaand
Nee
Ja
Ja, als men harder wil rijden dan 25 km/u
n.v.t.
Nieuw
Categorie bestaat niet voor nieuwe voertuigen

Registratieplicht

De registratieplicht is er voor alle trekkers (oud of nieuw), mobiele machines, en getrokken landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen. Hierbij moeten de volgende gegevens worden aangeleverd bij RWD:

 • VIN, uniek voertuigidentificatienummer;
 • Merk;
 • Type (indien bekend);
 • Handelsbenaming;
 • Europese voertuigcategorie;
 • Nationale voertuigsoort (indien MMBS);
 • Bouwjaar (voor mogelijke afgifte van historische kentekenplaten);
 • Maximumconstructiesnelheid;
 • Brandstof (maximaal twee);
 • Vermelding of het voertuig voorzien is van een grensverkeerkenteken.

kentekenplicht

De kentekenplicht geldt voor:

 • Trekkers en aanhangers die harder rijden dan 25 km/u;
 • Trekkers die (ook) in het buitenland rijden;
 • Nieuwe trekkers;
 • Landbouwvoertuigen met ontheffing voor openbare weg vanwege afwijkende afmeting of gewicht;
 • Getrokken voertuig zonder registratieplicht moet witte kentekenplaat voeren van 1 van de trekkers van het bedrijf.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal voertuig groepen die uitgezonderd zijn voor de nieuwe wetgeving. De belangrijkste groepen landbouwvoertuigen die uitgezonderd worden, zijn:

 • MMBS’en en MM’s die niet breder zijn dan 130 centimeter en bedoeld zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden, of hondenpoep verzamelen (en geen trekvoorziening voor andere voertuigen hebben). Heftrucks die niet breder zijn dan 130 centimeter vallen hier ook onder (indien er geen voertuigen getrokken worden), alsmede bepaalde ‘fruittreintjes’ die niet breder zijn dan 130 centimeter;
 • landbouwvoertuigen en mobiele machines met een maximum constructiesnelheid van ten hoogste 6 km/u;
 • meeneemheftrucks;
 • één-assige motorrijtuigen;
 • asfalteermachines, asfaltfreesmachines en walsen, die in het kader van onderhoud en aanleg van wegen worden gebruikt.

Zeker weten of jouw landbouwvoertuig wel of niet onder de nieuwe wetgeving valt?

Doe de test op rdw.nl

Registratieplicht

Kentekenplicht

Jouw landbouwvoertuig is heeft een registratie- en kentekenplicht. Je leest op de volgende pagina welke stappen je dient te nemen:

Registratieplicht

Kentekenplicht

x

In jouw geval is alleen STAP 1 verplicht van het stappenplan op de volgende pagina:

Registratieplicht

Kentekenplicht

x

x

Je hoeft verder geen actie te ondernemen! Jouw landbouwvoertuig is uitgezonderd voor de nieuwe wetgeving.